Ε π ι τ ρ α π έ ζ ι ο ς Ο ί ν ο ς

pneym-bottle-44 (1)

Ποικιλιακός Επιτραπέζιος Οίνος Ερυθρός Ξηρός
1,5 Lt

pneym-bottle-48 (1)

Ποικιλιακός Επιτραπέζιος Οίνος Ερυθρός Ημίγλυκος
1,5 Lt

pneym bottle 44 2 1

Ποικιλιακός Επιτραπέζιος Οίνος Ερυθρός Ξηρός
1,5 Lt

pneym bottle 48 2 1

Ποικιλιακός Επιτραπέζιος Οίνος Ερυθρός Ημίγλυκος
1,5 Lt

pneym-bottle-45 (1)

Ποικιλιακός Επιτραπέζιος Οίνος Ροζέ Ξηρός
1,5 Lt

pneym-bottle-46 (1)

Επιτραπέζιος Οίνος Ερυθρός Παλαιωμένος Μαρουβάς
1,5 Lt

pneym bottle 45 2

Ποικιλιακός Επιτραπέζιος Οίνος Ροζέ Ξηρός
1,5 Lt

pneym bottle 46 2 1

Επιτραπέζιος Οίνος Ερυθρός Παλαιωμένος Μαρουβάς
1,5 Lt

pneym-bottle-42 (1)

Ποικιλιακός Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ξηρός
1,5 Lt

pneym-bottle-47 (1)

Ποικιλιακός Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ημίγλυκος
1,5 Lt

pneym bottle 42 2 1

Ποικιλιακός Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ξηρός
1,5 Lt

pneym bottle 47 3 1

Ποικιλιακός Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ημίγλυκος
1,5 Lt

pneym-bottle-43 (2)

Ρετσίνα

pneym-bottle-50 (1)

Ερυθρός Ξηρός Οίνος (Syrah & Kotsifali) 3/5 Lt

pneym bottle 43 3 1

Ρετσίνα

pneym bottle 50 2 1

Ερυθρός Ξηρός Οίνος (Syrah & Kotsifali) 3/5 Lt

pneym-bottle-51 (1)

Λευκός Ξηρός Οίνος (Vidiano & Vilana) 3/5 Lt

pneym-bottle-49 (1)

Ροζέ Ξηρός Οίνος (Syrah & Liatiko) 3/5 Lt

pneym bottle 51 2 1

Λευκός Ξηρός Οίνος (Vidiano & Vilana) 3/5 Lt

pneym bottle 49 2 1

Ροζέ Ξηρός Οίνος (Syrah & Liatiko) 3/5 Lt

pneym-bottle-52 (1)

Επιτραπέζιος Οίνος (Λευκός/Κόκκινος/Ροζέ)10/20Lt

pneym bottle 52 2 1

Επιτραπέζιος Οίνος (Λευκός/Κόκκινος/Ροζέ)10/20Lt